Lĩnh vực Thần kinh – Chuyên đề 4: Ứng dụng số hóa giúp bệnh nhân và bác sĩ cải thiện tuân thủ như thế

Chủ tọa: TS. BS. Trần Công Thắng, Phó trưởng bộ môn Thần kinh, ĐH Y Dược TP.HCM

Báo cáo viên: GS. John Piette, Khoa Y tế Công cộng, ĐH Michigan

Tìm hiểu thêm:

Phương pháp cá nhân hóa hỗ trợ tuân thủ bằng các Chương Trình Hỗ Trợ Bệnh Nhân

Các Chương Trình Hỗ Trợ Bệnh Nhân tác động như thế nào đến việc tuân thủ?