Lĩnh vực Tim mạch – Chuyên đề 1: Tuân thủ điều trị là gì? Khoa học hành vi giúp hiểu rõ hơn về tuân thủ điều trị?

Định nghĩa sự tuân thủ theo quan điểm khoa học.

Chủ tọa: GS. TS. BS. Đặng Vạn Phước, chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam

Báo cáo viên: TS. Kate Wolin, đồng lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu sinh Zell, ĐH Northwesten

Buổi học chuyên đề này nhằm giới thiệu về tính tuân thủ, được định nghĩa theo quan điểm khoa học. Buổi học nhấn mạnh về tình hình thực tế của việc không tuân thủ và sự ảnh hưởng của nó đến bệnh nhân, sức khỏe cộng đồng và xã hội nói chung.

Bác sĩ Kate Wollin sẽ trình bày về những yếu tố chính dẫn đến việc không tuân thủ và cách để xác định chúng. Buổi học cũng nhắc đến cách mà bệnh đưa ra quyết định liên quan đến tuân thủ.

Tìm hiểu thêm:

Hai hệ thống tư duy: vì sao con người “lý trí” lại đưa ra những chọn lựa “phi lý”

Tác động của việc không tuân thủ điều trị bệnh tim mạch: chi phí cao hơn và tiên lượng xấu


TS. Kate Wolin