Lĩnh vực Thần kinh – Chuyên đề 3: Vai trò của bác sĩ trong việc điều chỉnh sự không tuân thủ

Chủ tọa: PGS. TS. BS. Nguyễn Hữu Công, Phó trưởng bộ môn Thần kinh, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Báo cáo viên: TS. Sheri D.Pruitt

Cùng tìm hiểu về bốn câu hỏi chiến lược để tạo động lực: 1. Hỏi về mối quan tâm của bệnh nhân đối với phương pháp điều trị. 2. Gợi ý bệnh nhân hỏi về ý kiến đóng góp của thầy thuốc, rồi đưa ra lời khuyên ngắn gọn và phù hợp với cá thể. 3. Trao đổi về lợi ích của việc tuân thủ điều trị. 4. Gợi ý để bệnh nhân tự cam kết tuân thủ điều trị.

Tìm hiểu thêm:

Tuân thủ điều trị của người bệnh: cơ hội cải thiện hiệu quả

Tác động của việc không tuân thủ điều trị bệnh chóng mặt: chi phí cao hơn và kết cục xấu hơn

Hai hệ thống tư duy: vì sao con người “lý trí” lại đưa ra những chọn lựa “phi lý”

Suy nghiệm và quá trình đưa ra quyết định: những ảnh hưởng đến việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân mắc bệnh chóng mặt là gì?

Hành vi của bệnh nhân và các yếu tố chi phối tính tuân thủ điều trị bệnh chóng mặt