Chuyên đề 5: Công cụ mới hướng dẫn tuân thủ điều trị – my a:care app và SPUR

Olivier Gryson, Giám đốc kỹ thuật số toàn cầu, Abbott

GS. John Piette, Khoa Y tế Công cộng, Đại học Michigan

GS. Kelvin Dolgin, Đồng sáng lập Observia

Tìm hiểu thêm:

Phương pháp cá nhân hóa hỗ trợ tuân thủ bằng các Chương Trình Hỗ Trợ Bệnh Nhân

Các Chương Trình Hỗ Trợ Bệnh Nhân tác động như thế nào đến việc tuân thủ?