Để hỗ trợ đội ngũ y tế hiểu hơn về phương pháp nâng cao tuân thủ điều trị, chúng tôi xây dựng chuỗi bài viết chuyên sâu nhằm cung cấp nguồn tài liệu học tập dễ hiểu xoay quanh vai trò của khoa học hành vi trong vấn đề tuân thủ, bao gồm những kinh nghiệm thực tế liên quan đến các lĩnh vực điều trị. Cùng với chuỗi bài viết này, các buổi tập huấn chuyên đề cũng được phát sóng để giúp đội ngũ y tế khám phá sâu hơn về tuân thủ điều trị và khoa học hành vi.

Bài viết mới