50% bệnh nhân không dùng thuốc theo đơn.2

Bạn tự tin ở mức nào về việc việc bệnh nhân của bạn tuân thủ dùng thuốc?


GIỚI THIỆU A:CARE INSIGHT

Một công cụ chẩn đoán hành vi tuân thủ đã kiểm chứng giúp xác định nguy cơ bệnh nhân không tuân thủ điều trị và các yếu tố thúc đẩy hành vi liên quan sức khỏe.

Công cụ này cung cấp cho bạn và bệnh nhân các chiến lược điều trị để đạt được kết quả sức khỏe tốt hơn.1

 

CHIA SẺ BẢNG CÂU HỎI NÀY VỚI BỆNH NHÂN VÀ TRUY CẬP HỒ SƠ CỦA HỌ

TÌM HIỂU VÀ TƯƠNG TÁC VỚI BỆNH NHÂN

Khám phá các yếu tố thúc đẩy hành vi mà a:care Insight đo lường, ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe và tuân thủ điều trị của bệnh nhân.


Mối quan hệ với người khác ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của bệnh nhân

 • Quan hệ với người thân – niềm tin của bệnh nhân về vai trò và các mối quan hệ của họ với người quen thân cận ảnh hưởng đến hành vi của họ như thế nào.
 • Quan hệ xã hội nói chung – niềm tin và thái độ của bệnh nhân về các chuẩn mực xã hội ảnh hưởng đến hành vi của họ như thế nào.

Các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hành vi của bệnh nhân

 • Cơ quan có thẩm quyền (Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe như Bệnh viện) – chiều hướng phản ứng của bệnh nhân trước các cơ quan có thẩm quyền ảnh hưởng đến hành vi liên quan sức khỏe của họ như thế nào.
 • Danh tính – việc tự nhận mình là “bệnh nhân” ảnh hưởng đến việc ra quyết định liên quan tới sức khỏe thế nào? Hay thậm chí dẫn tới việc từ chối danh tính mới này.
 • Thời gian – quan điểm của bệnh nhân về những lợi ích trong tương lai (tầm quan trọng và khả năng xảy ra của những lợi ích này) ảnh hưởng đến các hành vi liên quan sức khỏe hiện tại như thế nào.

Khả năng tiếp cận và theo dõi điều trị của bệnh nhân

 • Năng lực đáp ứng – khả năng thể chất và tinh thần của bệnh nhân ảnh hưởng đến việc điều trị như thế nào.
 • Tính tuân thủ – sự tương tác giữa mức độ nhận thức của bệnh nhân và mức độ phức tạp của việc điều trị ảnh hưởng thế nào đến hành vi.
 • Mức độ tiện lợi – địa điểm và khả năng tiếp cận ảnh hưởng đến việc điều trị của bệnh nhân như thế nào.
 • Khả năng tài chính – vấn đề tài chính hoặc nhu cầu khác ảnh hưởng đến việc điều trị của bệnh nhân như thế nào.

Các yếu tố nhận thức và giáo dục của bệnh nhân

 • Mức độ nghiêm trọng của căn bệnh – quan điểm của bệnh nhân về độ nặng của bệnh hoặc các biến chứng về sau ảnh hưởng đến hành vi như thế nào.
 • Mức độ mẫn cảm với căn bệnh – nhận thức của bệnh nhân về độ mẫn cảm của họ đối với căn bệnh ảnh hưởng đến hành vi như thế nào.
 • Lợi ích điều trị – nhận thức của bệnh nhân về những lợi ích tiềm năng của việc điều trị ảnh hưởng đến hành vi như thế nào.
 • Rủi ro điều trị – các trở ngại trong điều trị hoặc tác dụng phụ ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe như thế nào.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG A:CARE INSIGHT VỚI BỆNH NHÂN LÀ GÌ?

Sau khi bệnh nhân đã hoàn thành bảng câu hỏi, bạn sẽ nhận được ba kết quả, hỗ trợ bạn trong quá trình trao đổi với bệnh nhân:

XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ NGUY CƠ

Cho bạn biết khả năng bệnh nhân không tuân thủ theo thang điểm từ rất thấp đến rất cao.

ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HIỆN TẠI

Xác định các yếu tố thúc đẩy hành vi của bệnh nhân, từ đó gợi ý các nguyên nhân khiến họ không tuân thủ.

CUNG CẤP PHẢN HỒI CÁ NHÂN HÓA

Bạn và bệnh nhân của bạn sẽ nhận được chiến lược điều trị phù hợp để đạt được kết quả sức khoẻ tốt hơn trong tương lai.

CHIA SẺ BẢNG CÂU HỎI NÀY VỚI BỆNH NHÂN VÀ TRUY CẬP HỒ SƠ CỦA HỌ
a:care Insight sử dụng SPURTM, một công cụ chẩn đoán hành vi do công ty công nghệ y tế châu Âu Observia phát triển với sứ mệnh cải thiện cuộc sống của bệnh nhân.

Bạn muốn biết thêm về SPURTM và các nghiên cứu hiện tại của công cụ này? Bấm vào đây

Tài liệu tham khảo

1. De Bock E, Dolgin K, Arnould B, Hubert G, Lee A, Piette JD. The SPUR adherence profiling tool: preliminary results of algorithm development. Curr Med Res Opin. 2022 Feb;38(2):171-179. doi: 10.1080/03007995.2021.2010437. Epub 2021 Dec 11

2. Sabaté E, ed. Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2003.