a:care Insight sử dụng một bảng câu hỏi ngắn được phát triển dựa trên công nghệ SPURTM để có thể dự đoán nguy cơ không tuân thủ điều trị và những động cơ thúc đẩy hành vi sức khỏe của bệnh nhân chỉ với 2 bước đơn giản.

Công cụ này sẽ giúp bạn tương tác tốt hơn với bệnh nhân, và động viên bệnh nhân tuân thủ theo các chỉ định điều trị của bạn.

BƯỚC 1

Yêu cầu bệnh nhân hoàn thành bảng câu hỏi tại link https://acare.abbott.vn/acare-insight/ và gửi cho bạn mã gồm năm chữ số trước lần thăm khám tiếp theo.

Bạn có thể truy cập bảng câu hỏi bằng cách quét mã QR:

BẮT ĐẦU

BƯỚC 2

TRUY CẬP KẾT QUẢ BỆNH NHÂN

Vui lòng nhập mã gồm năm chữ số của bệnh nhân bên dưới để truy cập kết quả.

a:care Insight sử dụng SPURTM, một công cụ chẩn đoán hành vi do công ty công nghệ y tế châu Âu Observia phát triển với sứ mệnh cải thiện cuộc sống của bệnh nhân.

Bạn muốn biết thêm về SPURTM và các nghiên cứu hiện tại về công cụ này ? Bấm vào đây


Tài liệu tham khảo

1. De Bock E, Dolgin K, Arnould B, Hubert G, Lee A, Piette JD. The SPUR adherence profiling tool: preliminary results of algorithm development. Curr Med Res Opin. 2022 Feb;38(2):171-179. doi: 10.1080/03007995.2021.2010437. Epub 2021 Dec 11