TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ

Hỗ trợ bệnh nhân tuân thủ điều trị với Chương trình Hỗ trợ Bệnh nhân (PSP): Sự ra đời của kỷ nguyên số

PSPs là những phương pháp can thiệp hành vi nhằm giúp bệnh nhân tuân thủ điều trị hơn Chương trình Hỗ trợ Bệnh nhân (PSPs) bao gồm các dạng như hộp thuốc hoặc vỉ thuốc ghi sẵn lịch uống, các chương trình được tổ chức dựa trên các bộ khung khoa học về hành vi.1,2 Các…

TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ