Cải thiện tuân thủ dùng thuốc giúp tiên lượng bệnh tốt hơn và tiết kiệm chi phí hơn

Những phát hiện ban đầu từ Nghiên cứu về Hiệu quả và Kinh tế Y tế (HEOR) trong chương trình a:care gần đây đã được trình bày tại Hội nghị của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) và Hiệp hội Nghiên cứu về Hiệu quả và Kinh tế Y tế Thế giới (ISPOR).

Tuân thủ dùng thuốc là yếu tố quan trọng để dự đoán kết quả bệnh tim mạch (CVD) ở những bệnh nhân cần điều trị dự phòng thứ phát. Ở các nước đang phát triển, mức độ tuân thủ điều trị bệnh tim mạch mạn tính ít hơn 50%, dẫn đến thất bại trong việc đạt mục tiêu điều trị1. Nghiên cứu về Hiệu quả và Kinh tế Y tế đầu tiên của a:care nhằm mục đích ước tính lợi ích tiềm năng khi cải thiện tuân thủ dùng thuốc hạ lipid máu ở bệnh nhân CVD cần điều trị dự phòng thứ phát.

Các tác giả sử dụng mô hình Markov (state-transition Markov model) để phân tích điều trị dự phòng bệnh tim mạch thứ phát ở Mexico và Thái Lan. Họ chứng minh rằng tuân thủ điều trị tối ưu có thể giúp tăng năm sống lên 0,60 và 0,84, và QALY lên 0,59 và 0,68 lần lượt ở Mexico và Thái Lan. Hơn nữa, tuân thủ có thể giúp giảm chi phí y tế liên quan đến bệnh tim mạch lên tới 614 USD ở Mexico và 313 USD ở Thái Lan. Khi tính cả chi phí điều trị hạ lipid máu, tuân thủ tối ưu giúp bệnh nhân tiết kiệm chi phí 418 USD ở Mexico và 293 USD ở Thái Lan. Những phát hiện về tiết kiệm chi phí này nhất quán trong tất cả các phân tích độ nhạy1.

Ở các nước đang phát triển, những bệnh nhân cần dùng thuốc hạ lipid máu để phòng ngừa bệnh tim mạch thứ phát thường gặp những biến cố do không tuân thủ dùng thuốc tối ưu. Do đó, chúng ta cần tìm hiểu các phương pháp khác nhau để cải thiện sự tuân thủ dùng thuốc, điều này có thể giúp cho người bệnh tiết kiệm chi phí và đạt được mục tiêu điều trị1.

Tài liệu tham khảo

1. Cho JY, Wilson FA, Chaikledkaew U, Phrommintikul A, Kim K, Chaiyakunapruk N. Abstract 15092: Projected Cost Saving With Optimal Medication Adherence in Cardiovascular Disease Patients Requiring Lipid Lowering Agents in Mexico and Thailand, AHA Scientific Session 2023, Circulation Vol 148, Issue Suppl_1. November 7, 2023 (https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.148.suppl_1.15092)

2. Cho JY, Wilson FA, Chaikledkaew U, Phrommintikul A, Kim K, Chaiyakunapruk N. EE466 – Economic Evaluation of Improving Medication Adherence for Secondary Cardiovascular Disease Prevention: A Threshold Analysis. ISPOR 2023. Value in Health, Volume 26, Issue 11, S2 (December 2023) (https://www.ispor.org/heor-resources/presentations-database/presentation/euro2023-3787/129016 )