Lĩnh vực Tim mạch – Chuyên đề 2: Khung hành vi giúp hiểu rõ sự tuân thủ của bệnh nhân

Tìm hiểu sâu hơn về các khung hành vi để giải thích cho tính tuân thủ.

Chủ tọa: TS. BS. Trần Quang Khánh, Giảng viên, Chủ nhiệm bộ môn Nội tiết, ĐH Y Dược TP.HCM

Báo cáo viên: GS. John Weinman, ĐH King’s London, viện Ung thư và khoa học dược

Được trình bày GS. John Weinman, buổi học chuyên đề nhằm cung cấp thông tin chuyên sâu về các khung hành vi khác nhau liên quan đến sự tuân thủ. Bao gồm: Bánh xe thay đổi thành vi, định dạng COM-B (Capability, Opportunity và Motivation), Mô Hình Niềm Tin Sức Khỏe (HBM – the Health Belief Model), Thuyết hành vi hoạch định (TPB – the Theory of Planned Behavior), Mô hình xuyên lý thuyết (TTM – The Transtheoretical Module).

Tìm hiểu thêm:

Nắm bắt thái độ của người bệnh: Mô Hình Niềm Tin Sức Khỏe

Thuyết hành vi hoạch định: Một vấn đề nan giải trong kiểm soát bệnh nhân

Mô hình xuyên lý thuyết và các giai đoạn tuân thủ của bệnh nhân

Bánh Xe Thay Đổi Hành Vi: Bộ khung cải thiện việc tuân thủ điều trị bệnh lý tim mạch


GS. John Weinman