Lĩnh vực Thần kinh – Chuyên đề 1: Tuân thủ điều trị là gì? Khoa học hành vi giúp hiểu rõ hơn về tuân thủ điều trị?

Định nghĩa sự tuân thủ theo quan điểm khoa học.

Chủ tọa: PGS. TS. BS. Nguyễn Hữu Công, Phó trưởng bộ môn Thần kinh, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Báo cáo viên: TS. Kate Wolin, đồng lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu sinh Zell, ĐH Northwesten

Buổi học chuyên đề này nhằm giới thiệu về tính tuân thủ, được định nghĩa theo quan điểm khoa học. Buổi học nhấn mạnh về tình hình thực tế của việc không tuân thủ và sự ảnh hưởng của nó đến bệnh nhân, sức khỏe cộng đồng và xã hội nói chung.

Bác sĩ Kate Wollin sẽ trình bày về những yếu tố chính dẫn đến việc không tuân thủ và cách để xác định chúng. Buổi học cũng nhắc đến cách mà bệnh đưa ra quyết định liên quan đến tuân thủ.

Tìm hiểu thêm:

Tuân thủ điều trị của người bệnh: cơ hội cải thiện hiệu quả

Tác động của việc không tuân thủ điều trị bệnh chóng mặt: chi phí cao hơn và kết cục xấu hơn

Hai hệ thống tư duy: vì sao con người “lý trí” lại đưa ra những chọn lựa “phi lý”

Suy nghiệm và quá trình đưa ra quyết định: những ảnh hưởng đến việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân mắc bệnh chóng mặt là gì?

Hành vi của bệnh nhân và các yếu tố chi phối tính tuân thủ điều trị bệnh chóng mặt


TS. Kate Wolin