Lĩnh vực Tim mạch – Chuyên đề 3: Cách thức nhân viên y tế giải quyết vấn đề không tuân thủ

Tìm hiểu các kỹ thuật đánh giá mức độ tuân thủ hiện tại và “thúc đẩy” bệnh nhân để tuân thủ hơn

Chủ tọa: GS. TS. BS. Đặng Vạn Phước, chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam

Báo cáo viên: TS. Sheri Pruitt, nhà tâm lý học lâm sàng và tham vấn Khoa học hành vi

Trong buổi học chuyên đề này, TS. Sheri Pruitt sẽ nói về một cách tiếp cận mạnh mẽ, dựa trên khoa học chứng cứ để thay đổi hành vi của bệnh nhân. Buổi học chuyên đề này sẽ cung cấp các công cụ cho chuyên viên y tế sử dụng để đánh giá mức độ tuân thủ hiện tại của bệnh nhân và cách giải quyết vấn đề này. TS. Pruitt sẽ giới thiệu các kỹ thuật khác nhau để “thúc đẩy” bệnh nhân tăng sự tuân thủ mỗi ngày, để đảm bảo rằng họ hướng tới sự tuân thủ điều trị một cách thường xuyên hơn.

Tìm hiểu thêm:

Kích hoạt bệnh nhân để cải thiện tính tuân thủ

“Thúc đẩy” người bệnh hướng tới tuân thủ tốt hơn để cải thiện kết quả


TS. Sheri D. Pruitt