GS. Rob Horne

hinh bao cao vien

GS. Rob Horne

Anh

Rob Horne là Giáo sư chuyên ngành Y học Hành vi tại Đại học London. Nghiên cứu của ông tập trung vào vai trò của các yếu tố tâm lý và hành vi trong việc giải thích sự thay đổi trong phản ứng với điều trị.

Chuyên ngành chính của ông là Dược và Tâm lý học sức khỏe. Chủ đề chính trong các nghiên cứu của ông là thấu hiểu nhận thức của bệnh nhân và công chúng về bệnh tật và việc điều trị, đồng thời tìm ra cách để ứng dụng sự thấu hiểu này nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất từ ​​các phương pháp điều trị cần thiết cho lợi ích của mỗi cá nhân và xã hội. Công trình nghiên cứu của ông đã tạo ra các công cụ và các hướng dẫn ứng dụng trên tầm quốc tế để hỗ trợ việc tuân thủ điều trị và cải thiện trong việc chăm sóc bệnh nhân.
Ông đã có hơn 250 ấn phẩm khoa học (> 31.000 trích dẫn, chỉ số H là 81) được hỗ trợ bằng khoản tài trợ hơn 30 triệu bảng Anh (4,9 triệu bảng Anh với tư cách là Nhà nghiên cứu chính) trong thập kỷ qua. Ông là thành viên của Hiệp hội Dược phẩm Hoàng gia và là nghiên cứu sinh của Đại học Bác sĩ Hoàng gia, Khoa Y dược. Ông cũng là Giám đốc sáng lập của Spoonful of Sugar Ltd, một công ty kinh doanh của Đại học London chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn tập trung vào việc triển khai các nghiên cứu của mình vào thực tế.