Phó giáo sư Tan Ngiap Chuan

PGS. Tan Ngiap Chuan

Châu Á – Thái Bình Dương

PGS. BS lâm sàng Tan là Giám đốc của Phòng Nghiên cứu, Phòng khám Đa khoa SingHealth (SHP), Singapore và đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch (Nghiên cứu), Chương trình giáo dục Lâm sàng theo Y học Gia đình SingHealth Duke-NUS.

PGS. BS lâm sàng Tan là Bác sĩ Gia đình kiêm cố vấn cấp cao trong suốt 15 năm qua. Ông là thành viên của Đại học Bác sĩ Gia đình Singapore và Học viện Y khoa, thuộc một trong sáu nhóm bác sĩ lâm sàng tiên phong cho chương trình Thạc sĩ Điều tra Lâm sàng tại NUSK. Kể từ khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Nghiên cứu của SHP vào năm 2012, PGS. Tan đã đào tạo sinh viên y khoa và điều dưỡng, sinh viên Nội trú Y học Gia đình và Bác sĩ Gia đình trong lĩnh vực Nghiên cứu Y học Gia đình. Các đề tài nghiên cứu của ông tập trung vào việc cải thiện dịch vụ chăm sóc, lấy người bệnh làm trung tâm thông qua công nghệ và sự đổi mới. Ông được trao tặng Giải thưởng Nhân văn năm 2006 với nghiên cứu liên quan đến bệnh SARS, Giải thưởng SingHealth Xuất sắc dành cho Bác sĩ lâm sàng năm 2012. Ông là bác sĩ gia đình đầu tiên nhận Giải thưởng sáng tạo dành cho Bác sĩ lâm sàng được Hội đồng Nghiên cứu Y tế Quốc gia (NMRC) trao tặng vào năm 2019 với phát kiến hệ thống mạng lưới mới nhằm thúc đẩy việc cai thuốc lá. Các giải thưởng gần đây ông đã nhận được là Giải thưởng sáng tạo dành cho Bác sĩ lâm sàng (CIDA) được Hội đồng Nghiên cứu Y tế Quốc gia (NMRC) trao tặng vào năm 2020, Huy chương Đồng Quản trị Công Singapore (Pingat Pentadbiran Awam Gansa) vào năm 2021, Giải thưởng về Dịch vụ Chất lượng Y tế Singapore vào năm 2022 và Giải thưởng Bác sĩ Học thuật Thạc sĩ Duke NUS vào năm 2022. Ông đã xuất bản hơn 120 bài báo trên các tạp chí khoa học và nhận được giải thưởng với các bài thuyết trình và trình bày poster tại nhiều Hội nghị của Tổ chức Bác sĩ gia đình thế giới và Y học Gia đình.