Giáo sư Alta Schutte

Giáo sư Alta Shutte

Úc

Là Giáo sư tài năng của Chương trình SHARP về Y học Tim mạch kiêm Chủ nhiệm Đề tài chính về Y học Tim mạch, Mạch máu và Chuyển hóa tại Đại học New South Wales, Viện George về Sức khỏe Toàn cầu ở Sydney, Úc.
Giáo sư Schutte tập trung nghiên cứu phát hiện sớm, phòng ngừa và quản lý hiệu quả tình trạng tăng huyết áp, với rất nhiều nghiên cứu dịch tễ học và nghiên cứu lâm sàng. Giáo sư đảm nhiệm vị trí Giám đốc sáng lập của Nhóm Nghiên cứu về bệnh Tăng huyết áp ở Châu Phi (HART) vào năm 2008 và của Đơn vị Hội đồng Nghiên cứu Y khoa về bệnh Tăng huyết áp và Bệnh tim mạch ở Nam Phi vào năm 2015, đồng thời là Chủ tịch của Hiệp hội Tăng huyết áp Nam Phi vào năm 2016. Kể từ khi chuyển đến Úc, vào năm 2020, Alta Shutte là người dẫn đầu trong các dự án về cải thiện việc theo dõi huyết áp và kiểm soát huyết áp.

Alta Shutte là tác giả khách mời của Ủy ban Tăng huyết áp Lancet. Với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Tăng huyết áp Quốc tế (2018-2020), bà đã khởi xướng việc phát triển Hướng dẫn điều trị bệnh Tăng huyết áp Toàn cầu năm 2020 cho các cơ sở có nguồn lực thấp và cao.

Bà đã có hơn 400 ấn phẩm về đề tài nghiên cứu bệnh tăng huyết áp và tim mạch, tập trung vào dịch tễ học lâm sàngvà các nghiên cứu trong dân số về sự phát triển và quản lý bệnh tăng huyết áp (chỉ số Google H: 65, > 75.000 trích dẫn).