NHỮNG GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO THÁCH THỨC TOÀN CẦU VỀ VẤN ĐỀ “TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ”

Tiếp nối thành công của Hội nghị a:care 2021, Hội nghị a:care 2022 với cách tiếp cận mới lạ sẽ mang đến cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn nhằm hiểu rõ nguyên nhân thực sự của việc không tuân thủ điều trị. Chương trình hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày, với sự dẫn dắt bởi nhóm chuyên gia quốc tế hàng đầu thế giới.

Ngày 1 (ngày 9 tháng 10 năm 2022)

16:50 – 17:00 | Khai mạc – Chủ tọa vùng Châu Á – Thái Bình Dương
17:00 – 17:10 | Chào mừng – Đại diện phiên toàn cầu
Phiên A
17:10 – 18:20 | GÓC NHÌN QUỐC TẾ: Tuân thủ điều trị là một hành vi phức tạp

Không tuân thủ điều trị: Yếu tố nguy cơ tim mạch mới | GS. Lale Tokgözoglu

Nghịch lý của việc không tuân thủ trong điều trị ung thư | GS. Enrique de Madaria

Hậu quả của không tuân thủ điều trị đối với các thuốc có cửa sổ điều trị hẹp | GS. Pavel Klein

Thực hành can thiệp cá nhân thực tế mà bất kỳ chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào cũng có thể áp dụng để phát hiện và giải quyết tình trạng không tuân thủ điều trị của bệnh nhân | GS. John Weinman
18:20 – 18:30 | Nghỉ giải lao
18:30 – 19:50 | GÓC NHÌN KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG – Tuân thủ điều trị là một hành vi phức tạp

Không tuân thủ điều trị: Yếu tố nguy cơ tim mạch mới | PGS. Teerapat Yingchoncharoen

Nghịch lý của việc không tuân thủ trong điều trị ung thư | GS. Grace Wong

Hậu quả của không tuân thủ điều trị đối với các thuốc có cửa sổ điều trị hẹp | GS. Nijasri C. Suwanwela
Thảo luận

Phiên B
17:10 – 17:40 | GÓC NHÌN QUỐC TẾ: Tuân thủ điều trị là một hành vi phức tạp

Thách thức và nguyên nhân của việc không tuân thủ điều trị | GS. Robert Horne

Thực hành can thiệp cá nhân thực tế mà bất kỳ chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào cũng có thể áp dụng để phát hiện và giải quyết tình trạng không tuân thủ điều trị của bệnh nhân | GS. John Weinman
17:40 – 18:10 | GÓC NHÌN KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG – Tuân thủ điều trị là một hành vi phức tạp

Thách thức và nguyên nhân của việc không tuân thủ điều trị | GS. Norberto Martinez

Thực hành can thiệp cá nhân thực tế mà bất kỳ chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào cũng có thể áp dụng để phát hiện và giải quyết tình trạng không tuân thủ điều trị của bệnh nhân | TS. Yew Tong Wei
18:10 – 18:50 | GÓC NHÌN QUỐC TẾ – Sự dịch chuyển từ việc điều trị bệnh sang xây dựng sự kết nối với bệnh nhân

Góc nhìn từ Hiệp hội Tăng huyết áp quốc tế – Nâng cao nhận thức về việc không tuân thủ | GS. Alta Schutte

Góc nhìn từ Hiệp hội quốc tế Phụ khoa & Nội tiết – Thay đổi tư duy từ điều trị bệnh sang điều trị người bệnh (cá thể hoá) | GS. Tommaso Simoncini
18:50 – 19:00 | Nghỉ giải lao
19:00 – 19:50 | GÓC NHÌN KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG – Sự dịch chuyển từ việc điều trị bệnh sang điều trị người bệnh (cá thể hoá)

Nâng cao nhận thức về việc không tuân thủ | PGS. Ngiap Chuan Tan

Thay đổi tư duy từ điều trị bệnh sang điều trị người bệnh (cá thể hoá) | GS. Prepageran Narayanan
Thảo luận
19:50 – 20:00 | Bế mạc ngày 1

Ngày 2 (ngày 15 tháng 10 năm 2022)

18:50 – 19:00 | Khai mạc phiên Châu Á – Thái Bình Dương
19:00 – 19:15 | Khai mạc phiên toàn cầu
19:15 – 20:40 | Thảo luận nhóm: Chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm thực hành tốt nhất
20:40 – 20:50 | Giải lao
20:50 – 22:15 | Thảo luận nhóm: Đưa tuân thủ điều trị trở thành một ưu tiên trong y tế công cộng
22:15 – 22:30 | Tóm tắt phiên toàn cầu
22:30 – 22:40 | Bế mạc phiên Châu Á – Thái Bình Dương

Bảo trợ bởi

association-logo
association-logo