Giáo sư Tommaso Simoncini

Giáo sư Tommaso Simoncini

Italia

Giáo sư Tommaso Simoncini là giáo sư Sản phụ khoa tại Khoa Y học Lâm sàng và Thực nghiệm của Đại học Pisa, Trưởng bộ phận Sản phụ khoa. Ông đã xuất bản hơn 290 bài báo nghiên cứu trên Tạp chí khoa học nổi tiếng, với chỉ số IF toàn cầu hơn 800 và chỉ số H là 47. Các ấn phẩm của ông đã được trích dẫn hơn 10.000 lần.

Trước đây Giáo sư Tommaso Simoncini là Chủ tịch của Hiệp hội mãn dục và mãn kinh Châu Âu, Thư ký điều hành của Hiệp hội Nội tiết Phụ khoa Quốc tế kiêm Thư ký điều hành của Hiệp hội Phụ khoa Châu Âu. Ông là thành viên hội đồng quản trị kiêm Thư ký điều hành của Hiệp hội mãn kinh quốc tế trước đây, đồng thời là thành viên ban giám đốc của Học viện Quốc tế về Sinh sản con người. Ông đảm nhiệm vai trò Phó Tổng biên tập của Maturitas và Nội tiết Phụ khoa, là thành viên Ban biên tập của Tạp chí học thuật Điều tra nghiên cứu về Nội tiết.

Các công trình nghiên cứu của Tommaso Simoncini đã được công nhận với nhiều danh hiệu giải thưởng khoa học khác nhau, bao gồm giải thưởng “Merck Senior Fellow” của Hiệp hội Nội tiết (2005), “Giải thưởng Robert B. Greenblatt” của Hiệp hội Mãn kinh Quốc tế (2005), “Giải thưởng Nhà nghiên cứu mới” của Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ (2007), Giải thưởng Alice và Albert Netter của Hiệp hội Phụ khoa Châu Âu (2007), Giải thưởng Quốc tế “Arnaldo Bruno” về Phụ khoa của Accademia Nazionale dei Lincei do Tổng thống Cộng hòa Ý trao tặng. Gần đây, ông đã được bầu làm thành viên nước ngoài của Học viện Y học Académie Royale de Medicine.