Liên hệ

    Vui lòng cung cấp thông tin như bên dưới. Lưu ý: Nếu cần báo cáo thông tin liên quan đến an toàn thuốc, vui lòng gọi đến số 0906 661 220 hoặc email đến địa chỉ pv.vietnam@abbott.com.


    *Thông tin bắt buộc

    Thông tin cá nhân được thu thập ở đây để trả lời câu hỏi bạn đang gửi qua biểu mẫu Liên hệ này. Các đối tác của Abbott và Abbott hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin của bạn và sẽ sử dụng thông tin cho mục đích duy nhất là đáp ứng yêu cầu của bạn. Abbott là một công ty toàn cầu nên việc đáp ứng yêu cầu của bạn có thể yêu cầu sự trợ giúp của các tổ chức Abbott ở nước khác. Do đó, thông tin của bạn có thể được chuyển đến các quốc gia khác có thể không có luật tương đương bảo vệ thông tin cá nhân. Bằng cách nhấp vào hộp bên dưới, bạn đồng ý rằng thông tin của bạn sẽ bị chi phối bởi chính sách bảo mật của trang web này.