GS. Markus Schlaich

hinh bao cao vien

GS. Markus Schlaich

Úc

Giáo sư chuyên ngành Nghiên cứu Lâm sàng, Trung tâm Tăng huyết áp Dobney, Trường Y – Một bộ phận của Bệnh viện Hoàng gia Perth, Úc
Khoa Y, Nha khoa & Khoa học Sức khỏe, Đại học Tây Úc

Giáo sư Schlaich là một bác sĩ chuyên khoa thận và là một chuyên gia về tăng huyết áp được ESH công nhận với nền tảng vững chắc về nghiên cứu lâm sàng.

Ông tập trung nghiên cứu các khía cạnh sinh lý bệnh của bệnh tăng huyết áp. Giáo sư Schlaich đặc biệt quan tâm đến các phương thức điều trị nhắm vào hệ thần kinh giao cảm và đã góp phần vào việc phát triển phương pháp triệt đốt thần kinh giao cảm động mạch thận và điều hòa thân động mạch cảnh như những phương pháp điều trị mới cho bệnh tăng huyết áp.

Ông là tác giả của hơn 400 bài báo và các chương sách trên các tạp chí khoa học và đã nhận được một số phần thưởng cũng như các giải thưởng cho việc nghiên cứu của mình. Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu về Tăng huyết áp của Úc và thuộc Hội đồng Khoa học của Hiệp hội Tăng huyết áp Quốc tế.

Giáo sư Markus Schlaich là thành viên sáng lập Nhóm chuyên gia về Tăng huyết áp của Hiệp hội Tăng huyết áp Châu Âu, chuyên nghiên cứu về Điều trị Can thiệp Tăng huyết áp, và ông cũng nằm trong Ban Biên tập của Tạp chí Tăng huyết áp.