GS. Joseph Zohar

GS. Joseph Zohar

Isarel

Giám đốc Trung tâm Sau chấn thương quốc gia, Quỹ Nghiên cứu của Trung tâm Y tế Sheba, Israel.

Giáo sư Zohar là Giáo sư danh dự chuyên ngành Tâm thần học tại Khoa Y Sackler, Đại học Tel Aviv. Ông cũng được bầu chọn là Hiệu trưởng Trường Đại học Sinh lý thần kinh quốc tế (CINP) và là Cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Dược-Tâm lý-Thần kinh Châu Âu (ECNP).

Giáo sư Zohar đã thành lập Hiệp hội về Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) của người Do Thái và Trường Đại học Quốc tế về Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (ICOCS), đồng thời cũng là thành viên hội đồng quản trị của Chương trình Thạc sĩ Quốc tế chuyên ngành Khoa học Thần kinh cảm xúc và thành viên của Nhóm nghiên cứu trầm cảm kháng trị châu Âu (GSRD).

Ông là tác giả của hơn 400 bài báo và là tác giả hoặc đồng tác giả của 19 cuốn sách viết về chứng trầm cảm kháng thuốc, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn căng thẳng sau sang chấn và thuốc hướng tâm thần, đồng thời là phó tổng biên tập của Tạp chí Hình ảnh về Hệ thần kinh trung ương (CNS Spectrums) và của Tạp chí Tâm thần Sinh học Thế giới.

Giáo sư Zohar đã được vinh danh với một số giải thưởng, bao gồm Giải thưởng Học bổng Nghiên cứu Quốc tế Fogarty (1984), Giải thưởng AE Bennet cho Nghiên cứu Lâm sàng (1986 và 2002), Giải thưởng Khoa học Thần kinh ECNP cho Nghiên cứu Lâm sàng (1998), và Giải thưởng WFSBP cho sự xuất sắc trong giáo dục (2001), Giải thưởng Thành tựu trọn đời của Hiệp hội Tâm lý Xã hội Israel (2018), Giải thưởng cho Nghiên cứu hợp tác giữa các bác sĩ lâm sàng và nhà nghiên cứu trong tâm thần học do Hiệp hội Tâm lý Sinh học Israel và Viện Tâm lý học Quốc gia ở Israel (2019) trao tặng và Giải thưởng Cố vấn của Hiệp hội Tâm lý Sinh học Israel (2021).

Giáo sư Zohar đã nhận được tài trợ (RO1) từ Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia (NIMH) để nghiên cứu cách phòng ngừa thứ phát của Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (2012) và từ NATO (2018) để xây dựng các hướng dẫn về cách điều trị trong ‘Giờ vàng’ sau một cơn bệnh nặng. Ông cũng là Đồng Chủ tịch của quỹ tài trợ EU COST (European Cooperation in Science & Technology) cho dự án PUI (Sử dụng internet có vấn đề) (2017), và quỹ tài trợ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD) (phối hợp với bệnh viện Mount Sinai, NY) cho thuốc Hydrocortisone, chương trình ‘Giờ vàng’ và phòng ngừa thứ cấp PTSD (2019).