GS. John Weinman

GS. John Weinman

Vương Quốc Anh

Giáo sư chuyên ngành Tâm lý học ứng dụng cho Dược phẩm tại Trường Khoa học Dược phẩm & Ung thư, và Giáo sư Danh dự tại Viện Tâm thần, Tâm lý & Khoa học Thần kinh tại Đại học Hoàng gia London, Vương quốc Anh. Đồng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tuân thủ & Giáo dục KCL/ KHP.

Giáo sư Weinman được công nhận là một trong những người sáng lập ra ngành tâm lý học sức khỏe hiện đại.

Trọng tâm chính trong các nghiên cứu của ông đó là niềm tin về bệnh tật và cách điều trị của bệnh nhân ảnh hưởng đến khả năng tự điều chỉnh và tự quản lý các vấn đề sức khỏe thể chất.

Công trình nghiên cứu này liên quan đến việc tìm hiểu các lý do cơ bản của việc không tuân thủ điều trị và phát triển các biện pháp can thiệp hiệu quả để cải thiện việc sử dụng thuốc và các phương pháp điều trị được khuyến nghị khác.

Công trình này cũng đem đến kết quả trong sự phát triển của các biện pháp được sử dụng rộng rãi và các can thiệp dựa trên nhận thức, được chứng minh là có hiệu quả trong việc nâng cao tính tuân thủ điều trị, thúc đẩy khả năng hồi phục và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ông là giảng viên chuyên ngành Y, Dược và Tâm lý học của các chương trình đại học và sau đại học, đồng thời là tác giả của nhiều cuốn sách và bài báo trên các tạp chí khoa học. Ông cũng là biên tập viên sáng lập của một tạp chí quốc tế có tên là Tâm lý học & Sức khỏe.

Giáo sư Weinman hiện đang giữ chức vụ giáo sư thỉnh giảng tại Đại học London, Đan Mạch và Ireland, đồng thời được trao giải thưởng thành tựu trọn đời và học bổng danh dự của Hiệp hội Tâm lý học Anh Quốc. Ông là thành viên của Hiệp hội Tâm lý Y tế Châu Âu, Học viện Nghiên cứu Y học Hành vi Hoa Kỳ và Học viện Khoa học Xã hội.