GS. Johannes Bitzer

GS. Johannes Bitzer

Thụy Điển

Giám đốc Chương trình đào tạo nâng cao chuyên ngành Y học Tình dục tại Trung tâm Nghiên cứu Nâng cao của Đại học Basel, kiêm Giáo sư danh dự tại Khoa Sản phụ khoa tại các bệnh viện trường đại học của Đại học Basel, Thụy Sĩ.

Giáo sư Bitzer nguyên là Trưởng khoa Sản phụ khoa về Rối loạn tâm thần và Tâm lý xã hội tại Đại học Basel. Trong thời gian làm việc chuyên môn về Sản phụ khoa, ông đã được đào tạo về khoa học hành vi và tâm lý trị liệu.

Nghiên cứu của ông tập trung chủ yếu vào tư vấn về tránh thai và mạn kinh cũng như các liệu pháp mạn kinh và công nghệ tránh thai, dịch tễ học, sức khỏe tình dục và sinh sản, và mối liên hệ giữa sản/phụ khoa và tâm lý/tâm thần. Công việc này liên quan đến thực hành và nghiên cứu về tư vấn vô sinh và tâm lý học-ung thư học.

Giáo sư Bitzer hiện là Tổng biên tập của Tạp chí Phòng tránh thai và Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Châu Âu, và Phó Tổng biên tập của Tạp chí Y học tình dục.

Ông có hơn 200 ấn phẩm khoa học, đã biên tập ba cuốn sách, viết 40 chương sách và được mời thuyết giảng cho hơn 350 hội nghị và hội thảo.