Bài viết

Tóm tắt nội dung hội thảo trực tuyến ngày 12/5/2021 – Tuân thủ điều trị mãn kinh: cơ hội và thử thách

Theo khảo sát của Hiệp hội Mãn kinh Vương quốc Anh năm 2016 cho thấy phụ nữ mãn kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, nhưng tỷ lệ tuân thủ tương đối thấp. Sự tuân thủ là một trong những yếu tố quyết định kết quả điều trị. Trong khảo sát…

Bài viết

“Tư duy nhanh và chậm” có thể lý giải điều gì về sự tuân thủ điều trị và nhận thức về mãn kinh của phụ nữ?

Có thể bạn chưa biết? Bệnh nhân có thể viện dẫn nhiều lý do để giải thích cho việc không tuân thủ điều trị của họ. Thông thường, những giải thích này dựa trên một số kiểu phân tích về chi phí – lợi ích. Khoa học hành vi có thể làm sáng tỏ phương…

Bài viết

Tác động của mãn kinh đến cuộc sống và sự tuân thủ điều trị của phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh

Có thể bạn chưa biết? Hội chứng mãn kinh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống Mọi phụ nữ đều trải qua giai đoạn mãn kinh. Mặc dù độ tuổi bắt đầu xuất hiện triệu chứng mãn kinh dao động lớn trên từng đối tượng khác nhau nhưng phần lớn phụ…

Bài viết