Ứng dụng tạo động lực tuân thủ my a:care – Hội nghị a:care


my a:care là ứng dụng di động mới nhất của Abbott, được thiết kể để hỗ trợ bệnh nhân tuân thủ thuốc thông qua sự nhắc nhở, khuyến khích và thể hiện kết quả tuân thủ cũng như cung cấp thông tin sức khỏe. Ứng dụng my a:care thúc đẩy sự thay đổi hành vi bằng cách sử dụng các mục tiêu có thể đạt được, có thể đo lường và dễ dàng theo dõi các thay đổi hành vi bắt nguồn từ phương pháp can thiệp có sẵn. Mời quý bác sĩ tìm hiểu thêm về cách ứng dụng my a:care có thể cải thiện tỷ lệ tuân thủ thuốc của bệnh nhân, giúp thay đổi thói quen của họ và nhằm cải thiện sức khỏe của họ qua phần trình bày bên dưới.

Báo cáo viên

hinh bao cao vien

GS. John Piette