Thách thức toàn cầu của tuân thủ điều trị – Hội nghị a:care

Ước tính trên toàn cầu có 30-50% thuốc được kê đơn cho các bệnh cần điều trị dài hạn không được dùng theo chỉ dẫn. Trong phần trình bày này, Giáo sư John Weinman nhấn mạnh đến các yếu tố chính dẫn đến việc không tuân thủ và cách khoa học hành vi kết hợp với các công cụ kỹ thuật số, có thể giúp khắc phục vấn đề này. GS. Weinman cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc cần phải nâng cao nhận thức về bản chất thật sự của việc không tuân thủ thuốc. Bên cạnh đó, GS đưa thêm các lời khuyên y tế khác dành cho vấn đề không tuân thủ vì đây là “một vấn đề sức khỏe của cả cộng đồng”. Mời quý bác sĩ xem thêm chi tiết bài trình bày của Giáo sư John Weinman tại video bên dưới.


Báo cáo viên

GS. John Weiman

hinh bao cao vien