Nghịch lý của việc không tuân thủ trên những bệnh lý có triệu chứng rõ ràng – Hội nghị a:care


Mặc dù có thể dễ dàng hiểu được lý do tại sao bệnh nhân không có triệu chứng có thể không tuân thủ, đội ngũ chuyên viên y tế có thể bối rối vì không tuân thủ còn diễn ra ở những bệnh nhân có các triệu chứng rõ rệt. Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy 45% bệnh nhân có triệu chứng rõ rệt đã không dùng đủ liều lượng điều trị mặc dù đã trải qua các triệu chứng từ khó chịu đến mất khả năng lao động. “Sự tuân thủ thường không được công nhận. Chúng ta nghĩ rằng bệnh nhân của chúng ta tuân theo những lời khuyên chăm sóc sức khỏe tuyệt vời của chúng ta,” Tiến sĩ Sheri Pruitt còn nói thêm: “Bệnh nhân có xu hướng phóng đại những gì họ nói với chúng ta. Họ muốn làm hài lòng chúng ta, họ muốn chúng ta chấp thuận, họ muốn chúng ta nghĩ rằng họ đang làm những gì chúng ta yêu cầu họ làm”. Cải thiện sự tuân thủ bắt đầu từ các nhân viên y tế, những người có thể thay đổi cách họ giao tiếp với bệnh nhân bằng cách sử dụng các câu hỏi mở, câu trả lời đồng cảm và lời cam kết về mối quan hệ hợp tác giữa bác sĩ và bệnh nhân. Để biết thêm thông tin chi tiết phần trình bày từ Giáo sư Löhr và Tiến sĩ Pruitt, quý bác sĩ vui lòng xem video bên dưới.

Báo cáo viên

hinh bao cao vien
GS. Matthias Löhr
hinh bao cao vien
TS. Sheri Pruitt