Hành vi và niềm tin: Nền tảng của tuân thủ điều trị – Hội nghị a:care


Sự tuân thủ có thể biểu hiện rất khác nhau giữa các bệnh nhân, hoặc trên từng thời điểm trong cùng một bệnh nhân và giữa các phương pháp điều trị. Giáo sư Rob Horne nhấn mạnh rằng không tuân thủ là một hành vi thay đổi, không phải là một đặc điểm gắn liền với tính cách của bệnh nhân. GS. Horne nhận xét: “Chúng ta giả định nếu chúng ta cung cấp thông tin cho bệnh nhân và nếu họ có kiến ​​thức chính xác, thì họ sẽ tuân thủ, nhưng hơn 50% bệnh nhân không tuân thủ cho chúng ta biết rằng mọi chuyện không diễn ra như chúng ta nghĩ. Để giải quyết khoảng cách giữa lý thuyết và việc thực hành, các bác sĩ phải cung cấp cho bệnh nhân một ‘lý do chung hợp lý’ về việc tại sao cần điều trị, dựa theo nhận thức của bệnh nhân về bệnh tật và biểu hiện của các triệu chứng. Để xem thêm từ bài trình bày đầy đủ của Giáo sư Horne, quý bác vui lòng nhấp vào video bên dưới.

Báo cáo viên

hinh bao cao vien

GS. Rob Horne